Υπηρεσίες

Για περισσότερα από εικοσιπέντε χρόνια παρέχουμε στους πελάτες μας υπηρεσίες που περιλαμβάνουν:

Για περισσότερα από εικοσιπέντε χρόνια παρέχουμε στους πελάτες μας υπηρεσίες που περιλαμβάνουν:

  • την παραγωγήτυποποίηση και συσκευασία ολοκληρωμένων προϊοντικών κατηγοριών,
  • τη μελέτη, το σχεδιασμό και την τοποθέτηση στο ράφι, 
  • την διαχείριση αποθεμάτων και 
  • τον εφοδιασμό καταστημάτων λιανικής με καθημερινές παραδόσεις εμπορευμάτων.